👈 فروشگاه فایل 👉

سبب شناسی اضطراب اجتماعی و بررسی الگوهای نظری آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

سبب شناسی اضطراب اجتماعی و بررسی الگوهای نظری آن

در این تحقیق به سبب شناسی اضطراب اجتماعی و بررسی الگوهای نظری آن می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

62

حجم

88/614 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

 اضطراب اجتماعی، به عنوان يک ترس مشخص و مزمن از يک يا چند موقعيت اجتماعی تعريف می شود كه فرد خود را در معرض موشكافی به وسيله ی ديگران می بيند و می ترسد مبادا كاری انجام دهد كه باعث خجالت باشد يا تحقيرآميز  به نظر آيد.اختلال اضطرابی شایع تزین اختلالات روان پزشکی هستند. در ایالات متحده حدود 30 میلیون نفر دچار این اختلال هستند (کاپلان،2007).

مطالعات همه گیرشناسی نرخ شیوع فوبی اجتماعی را در کودکان، 5/0 تا 4/0 درصد (کاویران  و همکاران،2000)، در نوجوانان 7 درصد (استین و همکاران، 2001)، و 3 الی 13درصد در طی زندگی(انجمن روان پزشکی آمریکا،2000) گزارش نمودند. راپی  و همکاران (2004) شیوع این اختلال را در جوامع غربی 7 تا 13 درصد گزارش نمودند. کسلر  و همکاران (1994) شیوع این اختلال را 13 درصد گزارش کرده و آن را در جایگاه سومین اختلال روان پزشکی پس از اختلال افسردگی اساسی وابستگی به الکل قرار دادند. اختلاف در برآورد شیوع اضطراب اجتماعی تعیین این حقیقت است که برآورد و شیوع این اختلال موضوع پیچیده است.

دراین پژوهش ما بررسی الگوها و مدل های نظری درباره اضطراب و اضطراب اجتماعی می پردازیم.

فهرست مطالب

اختلال اضطراب اجتماعی    26

تعریف اختلال اضطراب اجتماعی    29

ملاک های تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی    31

شیوع اختلال اضطراب اجتماعی    32

دوره یا سن شروع اختلال اضطراب اجتماعی    33

نشانگان روانشناختی اختلال اضطراب اجتماعی    34

اختلال اضطراب اجتماعی در نوجوانان    35

دیدگاه های نظری در باره اضطراب    37

ديدگاه روان پويايي    37

ديدگاه رفتارگرایی    39

ديدگاه شناختی    40

ديدگاه زيست شناختي    42

ديدگاه انسان گرایی    44

ديدگاه اجتماعی    45

سبب شناسی اضطراب اجتماعی    45

 نظریه های روانپویشی    45

نظریه های رفتاری    46

نظریه های زیستی    47

دستگاه عصبی خودمختار    48

انتقال دهنده های شیمیایی    48

عوامل ارثی    49

الگوهای نظری اضطراب اجتماعی    50

نظریه طرحواره بک    50

نظریه شبکه متداعی باور    51

الگوی شناختی کلارک و ولز    51

الگوی شناختی اضطراب اجتماعی راپی و هیمبرگ    52

مدل شناختی اضطراب اجتماعی بک،امری و گرینبرگ    52

بخش دوم ادبیات پژوهش    56

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    56

تحقیقات انجام شده در داخل کشور    59

جمع بندی ادبیات پژوهش     63

منابع

👇محصولات تصادفی👇

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه طلاق پروپوزال سنجش عملکرد نسبی شرکت های تولید کننده کاشی و سرامیک با روش DEA و EFQM اصلاح و بهسازی زمینهای مشکل آفرین با روشهای تراکم دینامیکی و پیش بارگذاری مقاله ترجمه شده احساس کودکان از تاثیرشان بر خریدها: نقش الگوهای ارتباط پدر و مادری خوشه بندی فازی (Fuzzy Clustering)