👈 فروشگاه فایل 👉

مفهوم سازی بازاریابی داخلی و آمیخته بازاریابی داخلی و بررسی گام های آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

مفهوم سازی بازاریابی داخلی و آمیخته بازاریابی داخلی و بررسی گام های آن

هدف از این تحقیق مفهوم سازی بازاریابی داخلی و آمیخته بازاریابی داخلی و بررسی گام های آن می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

40

حجم

74/813 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف از این تحقیق مفهوم سازی بازاریابی داخلی و آمیخته بازاریابی داخلی و بررسی گام های آن می باشد. روشن ترین ترسیم از آمیخته بازاریابی داخلی، توسط پیرسی و مورگان (1991) ارائه شد و توسط رفیق و احمد (1993) توسعه داده شده است. پیرسی و مورگان تشریح کردند که استفاده از محصول، قیمت، ارتباطات و توزیع درونی، موجب تسهیل در فرایند تغییر سازمانی از طریق فنون و سیستم ها، ساختار قدرت و فرهنگ سیاسی درون سازمان می شود(پیرسی و مورگان ، 1991). رفیق و احمد (1993) محصولات درونی را به عنوان ارزش ها و نگرش های مورد نیاز کارکنان برای دستیابی به استراتژی های بازاریابی موفق و دوره های آموزشی برای توسعه ی دانش مشتریان درونی دانستند. قیمت را به عنوان هزینه ای که کارکنان برای کسب دانش جدید متحمل می شوند، تعریف کرده اند.

ترفیع درونی، ارتباطات اثربخش با کارکنان بیان شده است؛ از قبیل استفاده از تعاملات رودررو، شناخت و سیستم های پاداش. آنها همچنین به ابزارهای ترفیع محصولات به مشتریان درونی به عنوان مکان درونی اشاره کردند. این ابزارهای توزیع می تواند به اشکالی مانند جلسات رسمی و استفاده از مشاوران برای فراهم آوردن آموزش های پیشرفته ی درون سازمانی ارائه شود (پیرسی و مورگان، 1991) (رفیق و احمد، 1993) (کِلِر  و همکاران، 2006). پیرسی و مورگان(1991) و رفیق و احمد (1993) تلاش کردند تا کاربرد 4 پی را در سازمان نشان دهند. در جدول زیر عناصر تشکیل دهنده ی بازاریابی درونی از دیدگاه دیگر محققان نشان داده شده است.

فهرست مطالب

تعریف نظری و مفهومی بازاریابی داخلی

تعریف عملیاتی بازاریابی داخلی

 مقدمه

2-4.بازاریابی داخلی

2-4-1.تعریف و مفهوم سازی بازاریابی داخلی

2-4-2. عناصر بازاریابی داخلی

2-4-3.آمیخته بازاریابی داخلی

2-4-4.اصول بازاریابی درونی

2-4-5.گام های بازاریابی داخلی

2-5پیشینه تحقیق

2-5-1.تحقیقات داخلی

2-5-2.تحقیقات خارجی    

منابع

👇محصولات تصادفی👇

ادبیات نظری و پیشینه تجربی حق الزحمه حسابرسی ویژگیهای افراد خودشکوفا از نظر مازلو و راجرز و بررسی نقایص آنها بررسی مبانی و ادله فقهی مذاهب خمسه در مورد نماز جمعه پاورپوینت بررسی معماری در اقلیم سرد پاورپوینت تئوری های شهر نشینی